KHÓA HỌC THỰC CHIẾN  TỐT NHẤT NĂM 2021

Hotline : 08 333 311 887

TOP 10

NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Bộ phận Kinh doanh thông qua hệ thống nhân sự
 • Quản trị kiểm soát mục tiêu bộ phận Kinh doanh
 • Sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Bộ phận Kinh doanh để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược kinh doanh trên cơ sở hệ thống thông số

Giám Đốc Kinh Doanh 4.0

05

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: Online 60 ngày - Offline 1,5 ngày

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Tổng quan về đầu tư
 • Hiểu “nội công” của doanh nghiệp và hệ thống đầu tư hoàn chỉnh
 • Kỹ thuật thực chiến trên thị trường 

Khóa Học Kungfu Chứng Khoán

Giảng viên: Thái Phạm

Thời gian: 3 ngày

10

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Công thức 3 bước xác định Xu hướng (Trend) thị trường trong dài hạn ngắn hạn
 • Công thức 5 bước để đầu tư vào bất kể cổ phiếu nào
 • Nắm bắt thị trường và thời điểm đầu tư, tìm được cổ phiếu mạnh, tự động hóa đầu tư, nắm được các kiến thức chuyên sâu

Bí Mật Triệu Phú Chứng Khoán

Giảng viên: Công Tuyền Davas

Thời gian: 12 buổi

09

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Kiểm soát sức khỏe Bộ phận Tài chính- Kế toán thông qua hệ thống nhân sự làm việc trong Bộ phận.
 • Chuyển hóa Bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu 
 • Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu và tư duy tổ chức Bộ phận Tài chính- Kế toán đảm bảo kiểm soát rủi ro về Tài chính và bảo mật của hệ thống.

Giám Đốc Tài Chính 4.0

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: Online 60 ngày - Offline 1,5 ngày

08

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Kinh doanh Homestay Airbnb
 • Kinh doanh thuê và cho thuê
 • Kinh doanh đầu tư nhà trọ
 • Kinh doanh đầu tư Bất động sản Việt Nam - Lý thuyết

Khóa Học Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

Thời gian: 9h sáng thứ 7 mỗi tháng

01

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Xây dựng chiến lược nhân sự, đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.
 • Xây dựng văn hóa đoàn kết, chủ động trong công việc, hướng đến cùng một mục tiêu - vì sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu

Giám Đốc Nhân Sự 4.0

Thời gian: Online 60 ngày - Offline 1,5 ngày

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

07

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Xây dựng được mô hình Marketing dựa trên tình hình thực tế của ngành hàng, thị trường & nguồn lực của doanh nghiệp.
 • Xây dựng được CCTC, định biên nhân sự & lập kế hoạch Marketing dựa trên đề bài của doanh nghiệp
 • Vận hành và điều chỉnh phòng Marketing nhằm đạt được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Giám Đốc Marketing - CMO

06

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: Online 60 ngày - Offline 34 ngày

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất
 • Chuẩn hóa hệ thống quản lí chất lượng
 • Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho một nhà máy và vai trò của phòng ban trong hệ thống.
 • Sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực thực hiện chiến lược phát triển

Giám Đốc Sản Xuất 4.0

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: 4 ngày

04

Giảng viên: Ths. Michael Tâm Nguyễn và Mr. Quang Lê TV

 • Xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công bằng các công cụ kiểm soát cơ hội, nguồn lực, vận hành chi tiết.
 • Xây dựng lộ trình phát triển doanh nghiệp và định vị tầm nhìn
 • Giúp doanh nghiệp khởi nghiệp lựa chọn thời điểm tăng tốc trên cơ sở phân tích thông số.

Giám Đốc Khởi Nghiệp
CEO Beginner

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: 60 ngày

03

 • CEO phát triển mạnh mẽ và tích cực, xây dựng doanh nghiệp lâu dài và bài bản, đóng gói doanh nghiệp - nhân bản hệ thống
 • Mở được Doanh nghiệp. Có kỹ năng tổ chức cuộc họp trong phòng Kinh doanh, tạo động lực bao gồm ngoại lực và nội lực
 • Xây dựng mối quan hệ giúp gia tăng thương hiệu

Khóa Học CEO Master
Bác Sĩ Doanh Nghiệp

02

Giảng viên: Ngô Minh Tuấn

Thời gian: 4 ngày

NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

vui Lòng Điền Thông Tin Bên Dưới

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ